مدرس و مدیر گروه دانشگاه هنر مشهد : فراخوان سراسری هنرهای شهری باعث گستردگی دامنه عمل هنرمندان می شود


تعداد بازدید: 884

کاظم خراسانی ، هنرمند مطرح کشور و مدرس دانشگاه هنر در گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار ما ، انتشار فراخوان سراسری به منظور نشر هنرهای شهری در تمامی شهرهای ایران را نقطه آغازی برای ترویج این هنر گسترده دانست .

وی گفت : گستردگی و فراگیری هنر شهری به نوعی است که تمامی مردم با هر طیف سلیقه و نگرشی می توانند از آن استفاده کنند و هنرمندان  رشته های مختلف و متنوع هم به نوعی می توانند تحت الشعاع هنرهای شهری قرار بگیرند .

اوادامه داد  : شروع موفق این فعالیت نوپای هنری از یک شهر و سپس استمرار آن در دیگر شهرها باعث می شود تا تمامی هنرمندان دامنه ی وسیع تری برای عمل داشته باشند ؛ این بار رویکرد هنرمندانه تنها «بهار » نیست ، بلکه آیین و سنن بومی ، بازی های کودکانه و دیگر مواردی که در متن فراخوان ذکر شده است هر یک دارای جذابیت های فراوانی است که در منطقه و بومی اشتراکات و تفاوت های زیادی برای بیان هنرمندانه دارند .

به گفته ی وی انتشار سراسری فراخوان هنرهای شهری باعث درگیری هنرمندان بومی با موضوعات متنوع تر و افزایش دامنه فعالیت ذهنی آنان می شود .

این هنرمند گرافیست  تصریح کرد : به عنوان مثال اگر تا قبل از این رویداد هنری ، هنرمند مشهدی تلاش داشت تا تمامی آثار او رنگ و بوی زیارت داشته باشد ، از این پس سعی می کند تا با استفاده از تجارب گذشته آثاری برای دیگر شهرها مطابق با فرهنگ و تاریخ آن شهر نیز خلق کند و یا هنرمند شمالی بتواند اثری برای جنوب کشور ایده پردازی و طراحی نماید .

خراسانی  در بخش دیگر سخنانش ضمن تاکید بر اهمیت مخاطب شناسی در هنر شهری گفت : توجه به مخاطب تنها در حوزه عمل هنرمند نیست ، چرا که یک هنرمند در هنگام تولید اثر به این نکته توجه لازم را دارد ، اما بعد از آن وظیفه ی اصلی به عهده دست اندرکاران و سیاست گذاران چنین برنامه هایی است که در انتخاب هر اثر برای هر شهر دقت و توجه لازم را داشته باشند و مخاطبین را شناسایی کرده باشند .

وی ادامه داد  :هنرمند قرار نیست به تنهایی بار تنوع مخاطب را هم به دوش بکشد ؛ او به شیوه ی مخصوص به خود ،  کار و طرح مورد نظر را را ارائه می دهد ودر نهایت این تجمیع آثار ، هنر مسئولین است که بتوانند آنان را به خوبی نشر دهند .

وی در عین حال تاکید کرد :هنرمند زمانی که کاری را شروع می کند به فکر دیده شدن اثر است ؛ چرا که یک اثر هنری اگر دیده نشود ارزشی ندارد  . شورای سیاست گذاری هم بر اساس نوع نیاز مردم و تجربه هایی از دوره های پیشین کسب کرده اند عناوین فراخوان را تعیین نموده و فضایی را در اختیار هنرمند قرار داده اند.

وی گفت : مخاطبین آثار هنری را می توان در دو دسته ی تنوع مردم و تنوع موضوع گنجاند . برخی آثار هنری تمامی مخاطبین را در بر می گیرند و برخی از آنان مربوط به قشر خاص یا دسته خاصی هستند . ( همچون المان های مخصوص کودکان و ...  )

خراسانی ادامه داد : به طور کلی مخاطبین دسته بندی تخصصی ندارند و نمی توان بین آنان مرز تعیین کرد . شاید تنها بر اساس اقلیم و یا کودک و بزرگسال بتوان تقسیم بندی قایل شد .

وی گفت :  عمومیت دسته بندی ها و همچنین ذکر نشدن نام شهرها برای هر اثر هنری این امکان را به هنرمند می دهند که از زوایای دیگر به هنر بنگرد و دامنه ی خلاقیت خود را افزایش دهد .

کاظم خراسانی در پایان  پیش بینی کرد ؛ با توجه به این که هنرمندان زیادی در مجموعه هنرشهری با تیم فراخوان هنرهای شهری ایران آشنایی دارند ، امسال د در گام نخست شاهد استقبال هنرمندان سراسر کشور از این رویداد هنری باشیم . 24 دی 93

1393/10/24