مدرس دانشگاه هنر : آذین بندی شهرهای کشور در تاریخ کهن ما نهادینه است


تعداد بازدید: 944

مدرس دانشگاه هنر گفت : فضاسازی و آذین بندی شهرهای کشور همواره در تاریخ کهن ما به صورت نهادینه وجود داشته است؛ همانگونه که حکیم فردوسی درکتب شاهنامه از آن یاد می کند .

مهدی شبیری در گفتگویی با خبرنگار ما افزود : هنر شهری در تاریخ کهن ما به صورت گرامیداشت جشن های بزرگی همچون نوروز ، مهرگان ، سده و ... به صورت عمومی انجام می شده است و مردم در مکان هایی که بعدا «میدان» نام گرفت ، جمع می شدند و به اقتضای زمان خود جشن ها را گرامی می داشتند .

او ادامه داد: پروژه های استقبال از بهار  نیز همان بازیابی فرهنگ گذشته و عمومی کردن روحیه نشاط در شهرها است که دنباله رو روش نیاکان ما قرار گرفته است.

وی شروع این حرکت در مشهد را افتخاری برای این شهر ذکر کرد و گفت : اکران سراسری این رویداد هنری باعث می شود تا بتوانیم شادی و طراوت بهاری را در گستره شهرها جشن بگیریم و هم گام با طبیعت ، روحیه لطافت پذیری را که جزئی از هنر شهری محسوب می شود ، وارد شهرها نماییم تا بتوانیم محیط بهتری برای زندگی مردم فرهم سازیم .

این کارشناس ارشد تصویرسازی ‌ هنرمندان را بخش مهمی از جامعه دانست و گفت : اگر توانمندی این قشر از جامعه بتواند در خدمت بازیابی روحی مردم و همچنین افزایش نشاط و تاثیر گذاری بر روی سواد بصری مردم قرار بگیرد ، می توان گفت اتفاق مثبتی رخ داده است .

این هنرمند اذعان داشت ؛ از جنبه ی دیگر هم اگر به این قضیه بنگریم ، ورود بخش خصوصی است که به طور یقین از جنبه های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بر بدنه و عرصه ی  هنر شهری تاثیر می گذارد .

این هنرمند خالق المان های شهری ،  تصریح کرد : تا کنون عموما تصور همگان بر این بود که ارگان هایی مثل شهرداری ها باید متولی امور فضاسازی شهرها باشند ؛ امسال ورود بخش خصوصی برای نخستین بار ثمرات اثر بخشی برجای خواهد گذارد و با توجه به این که تیم اجرایی آن در سال های پیشین آغاز گر این حرکت در مشهد بوده اند ، می توان انتظار داشت بعد از چند سال تمرین و ممارست این فراخوان کشوری جایگاه خوبی را در بین هنرمندان کسب کرده باشد .

شبیری  تاکید کرد تمامی هنرمندان کشور برای ارتقای هنر همواره دلشان در سینه می تپد و لذا می توان از فرصت موجود بهره برده تا شاهد افزایش کیفیت کارهاباشیم .

وی مخاطب یابی آثار هنری شهری را منوط به سیاسیت گذاری مدیران و شیوه اجرایی آنان دانست و گفت : فراخوان هنرهای شهری ، فرصتی است برای هنرمندان و  بعد از آن،  این مدیران اجرایی هستند که با انتخاب های درست و با جانمایی صحیحی یک اثر برای یک شهر و محدوده جغرافیایی بتوانند بیان هنری اثر را کامل نمایند ، چرا که هر اثر هنری در یک محدوده ی جغرافیایی خاص می تواند تعریف خاصی داشته باشد و اشباه در مکان یابی می تواند اثرات جبران ناپذیری وارد کند .

شبیری  در بخش دیگر سخنانش گفت : هنر شهری می تواند در برگیرنده تمامی انواع و رشته های مختلف هنری باشد و هنرهای صنایع دستی نیز فضای خوبی برای فعالیت در این عرصه دارند و اضافه شدن این هنر به شهرها با توجه به ارتباط خوب هر مرز و بوم با صنایع دستی خود ، می تواند ضامن غنی تر شدن هنر شهری باشد .

به گفته ی این هنرمند تکنیک هایی همچون سفال و سرامیک و ... برای مردم کاملا آشناست و در حافظه تاریخی آنان وجود دارد از این رو گنجاندن این تکنیک ها و استفاده مناسب ازروح صنایع دستی در آثار شهری می تواند ارتباط نزدیکی با مخاطب برقرار نماید .

این مدرس دانشگاه در پایان اظهار امیدواری کرد : با توجه به الین که گام های نخست این حرکت طی شده ، پیشرفت این رویداد هنری در تمامی شهرهای کشور باعث گردد تا شهرها ، مکان های بهتری برای زندگی باشند و دست اندرکارن این حوره نیز با تاثیری که بر جامعه ی هنر می گذارند ، بتوانند با نگاه حرف های تری این روند را دنبال نمایند .

1393/11/04